Wat is dat voor een gebouw?

Dat zou de reactie moeten zijn op de twee nog te plaatsen trafostations van Enexis en Ennatuurlijk in het Janninkkwartier. In het Janninkkwartier kan namelijk gekozen worden voor een aansluiting op het Warmtenet. In de Cromhofsbleekweg loopt het hoofdtransportnet van het warmtenet door Enschede. Er is een aftakking gemaakt naar het Janninkkwartier. Omdat de temperatuur in het hoofdnet verlaagd moet worden naar het gebruik voor een huishouden wordt er een trafostation geplaatst waarin deze verlaging van temperatuur wordt geregeld. Daarnaast hebben alle huishoudens stroom nodig en kunnen bewoners uiteraard ook kiezen geen gebruik maken van het warmtenet. Deze bewoners zullen extra veel stroom nodig hebben, het trafostation zorgt voor de omzetting van stroom naar huishoudelijk gebruik.

De twee stations worden niet verstopt, daar zijn ze ook te groot voor, maar extra aangekleed zodat ze niet direct herkenbaar zijn als station. De station komen te staan in de zuidelijkste van de drie grote groene ruimtes in het Janninkkwartier. De stations worden voorzien van Cor-ten stalen beplating die in stroken met verschillende hoogtes en breedtes en op ongelijke afstanden tot de wanden om het station staan. De ruimtes tussen de platen worden verder opgevuld met verschillende soorten beplanting.

Hat trafostation van Ennatuurlijk wordt inclusief beplating half april geplaatst. Het station van Enexis volgt vrij snel daarna. De beplating van dit station wordt later aangebracht.