Tijdelijke afvalinzameling Janninkkwartier vanaf oktober 2021

De eerste bewoners van het Janninkkwartier zullen naar verwachting begin oktober hun nieuwe woningen gaan betrekken. 

In overleg met Twente Milieu wordt er gekozen voor tijdelijke bovengrondse containers voor verpakkingen en papier aan de Cromhoffsbleekweg. Nieuwe bewoners kunnen voor het restafval en GFT een grijze en groene otto (minicontainer) aanvragen, die ze bij hun woning kunnen plaatsen en aanbieden op een centrale plaats aan de Cromhoffsbleekweg. 

Concreet houdt dit in:
– Per oktober 2021 worden er bovengrondse containers geplaatst voor papier en verpakkingen aan de Cromhoffsbleekweg (zie rode cirkel in bovenstaande afbeelding)
– Bewoners krijgen mini-containers voor het restafval en GFT-afval. Bewoners moeten deze containers bij hun eigen woning plaatsen een aanbieden op een centrale plek (zie rode cirkel in bovenstaande afbeelding). De aanbiedplek voor de minicontainers ligt aan de Cromhoffsbleekweg. 

Minicontainer aanvragen
U schrijft zich als bewoner bij de gemeente (GBA) in op een adres. Vervolgens zorgt het GBA ervoor dat dit ook geregistreerd wordt bij het GBTwente, dit i.v.m. belastingen maar ook de afvalstoffenheffing. GBTwente geeft deze informatie weer door aan Twente Milieu en als dit gedaan is dan kun u als bewoner minicontainers aanvragen voor uw adres. 

Na de inschrijving bij het GBA duurt het 10 werkdagen voordat dit bij Twente Milieu in het systeem staat, pas dan kunt u als bewoner een minicontainer aanvragen. U kunt hierbij zelf bepalen welke container u wel/niet thuis wilt hebben staan. Zodra een minicontainer geleverd is kunnen bewoners deze gebruiken.