Stedenbouwkundige Maarten Hanekamp aan het woord

Enschede heeft al jarenlang een hoge ambitie voor het Janninkkwartier. Tijdens de economische crisis belandde het plan in de ijskast. Maarten Hanekamp, stedenbouwkundige bij de gemeente Enschede, nam het project in 2016 over van een collega. Hij constateerde al snel dat het plan herzien moest worden en ontwikkelde een nieuwe visie. Een duurzaam, autoluw en groen stadshof binnen het singelgebied, dàt is wat de stad nodig heeft!

Enschede werkt aan een (binnen)stad met uitstraling en sfeer. Een plek waar je duurzaam kunt wonen, werken en leven. Maarten: “De gemeente wil talent aantrekken en behouden voor de stad. Dat houdt Enschede jong en vitaal. Het creëren van aantrekkelijke binnenstedelijke woonmilieus draagt daar zeker aan bij. Eerder werd veel ingezet op grote Vinexwijken, ruim opgezette wijken aan de rand van de stad met veel voortuinen en de auto voor de deur. Het Janninkkwartier ligt binnen de singels en krijgt een meer stedelijke, exclusieve en duurzame uitstraling. Hiermee spelen we in op de zelfbewuste, ondernemende woningzoeker die zoekt naar een compacte, grondgebonden woning in een aantrekkelijke, groene omgeving binnen de singel. Een plek waar het fijn thuiskomen is vanwege de rust die er heerst, maar die ook leeft door de verschillende parken en gemeenschappelijke binnentuinen.”

Duurzaamheid is een belangrijk begrip in het Janninkkwartier. Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur stijgt en zorgt voor extremer weer: natter, droger en heter. Het gevolg? Wateroverlast, hittestress, schade aan groen en funderingen. Maarten: “Bij het ontwerpen van het stedenbouwkundig plan is veel aandacht uitgegaan naar een groenstedelijk woonmilieu, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. De royale groene openbare ruimte wordt in het Janninkkwartier ingezet voor de opvang en infiltratie van hemelwater en om hittestress in de stad tegen te gaan.”

Maatgevend in de plannen was verder het terugdringen van de auto uit het straatbeeld.  “De auto heeft normaal een groot aandeel in gebiedsontwikkeling en is vaak sterk bepalend voor de structuur van een stedenbouwkundig plan. In het Janninkkwartier hebben we het omgekeerd. We willen juist de voetganger en fietser alle ruimte geven. Hierdoor voeg je veel meer kwaliteit toe aan de openbare ruimte van het stadshof. Meer rust, ruimte voor groen, veiligheid en geborgenheid. En dat binnen de singels!”

“Ik hoop dat de mensen die hier komen wonen trots zijn op de filosofie van het Janninkkwartier en dat ze deze in de toekomst zelf ook zullen uitdragen. Dat ze de auto steeds vaker laten staan en kiezen voor andere meer duurzame vervoersvormen. Dat een prettige buurt ontstaat, waar kinderen veilig kunnen opgroeien en mensen elkaar kunnen ontmoeten.”